Voor wie

 

Het werkveld van MTworks is het brede veld van professionals die met en voor mensen werken: het onderwijs, de zorg, politie, kinderopvang, gemeenten etc. Doelgroepen waar we veel voor werken zijn medewerkers CJG’s en GGD’s (alle doelgroepen, van baliemedewerker tot jeugdarts), leerkrachten basis-, voortgezet en speciaal onderwijs, pedagogisch medewerkers, artsen, verpleegkundigen, raadsonderzoekers, medewerkers van gemeentelijke sociale diensten, medewerkers van Veilig thuis, wijkteams, organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, woningbouwcorporaties etc.

 

Daarbij werkt MTworks altijd met ervaren trainers, veelal aangesloten bij de Trainers Huiselijk Geweld (www.trainershuiselijkgeweld.nl, voorheen LTAK). Ook leveren we de acteurs voor de train-de-trainers-opleiding van het team Trainers Huiselijk Geweld. Voor JSO, Gouda (Jeugd, Samenleving en opvoeding) zijn we al 10 jaar preferred supplier voor trainingen op het gebied van Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld.